Disclaimer

""

Wanneer geldt deze disclaimer?
De disclaimer geldt als u de website Beeld van de Zorg bezoekt.

Over deze website
De website Beeld van de Zorg is eigendom van VvAA, dat zijn Vereniging VvAA (KvK nr. 40476209), VvAA Groep B.V. (KvK nr. 30041399) en alle groepsmaatschappijen van VvAA Groep B.V.

Informatie op deze website
Wij besteden veel zorg aan de juistheid en volledigheid van informatie op de website. Het kan echter voorkomen dat informatie niet (meer) juist of volledig is. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Behalve als er sprake is van grove nalatigheid of opzet van onze kant.

Bereikbaarheid en functioneren website
We doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat de website altijd bereikbaar is en goed functioneert. Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat de website tijdelijk niet bereikbaar is en/of niet goed functioneert. Lijdt u daardoor schade, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Behalve als er sprake is van grove nalatigheid of opzet van onze kant.

Gebruik van informatie
Alle informatie op de website, waaronder vormgeving, huisstijl en logo’s, zijn eigendom van VvAA of van leveranciers van VvAA.

Het staat u vrij de informatie op de website te gebruiken voor privédoeleinden. Voorwaarde is wel dat u de informatie ongewijzigd laat en vermeldt dat de informatie afkomstig is van beeldvandezorg.nl.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VvAA is het niet toegestaan de informatie op de website te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Nederlands recht
Op de website en disclaimer zijn Nederlands recht van toepassing. Wijzigingen inhoud disclaimer

Wij kunnen de inhoud van deze disclaimer aanpassen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen. U vindt op deze pagina altijd de meest actuele versie.

Een unieke kijk in de wereld van zorgverleners

Powered by